ตัวอักษรวิ่ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา... Welcome To Laidumtamouw School*

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Dad, You're My Hero - Tribute from a daughter to her father

ดอกไม้ประจำวันพ่อ

ตั้งแต่มีการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 ก็ได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลือง มาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ คงเพราะด้วยชื่ออันเป็นมงคลของคำว่า"พุทธรักษา" อันหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี และ สีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ดอกพุทธรักษา จึงถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สำคัญประจำวันพ่อนั่นเอง